ΕΣΠΑ, Ίλιον, παιδικοί σταθμοί

Ίλιον: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα κλπ.

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων έτους 2021 – 2022 στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι ο διαχειριστικός φορέας του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  Κυριακή  8 Αυγούστου 2021  και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίδεται αυτόματα.

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TaxisNet), αποκλειστικά του αιτούντα και όχι κωδικού άλλου προσώπου (π.χ. συζύγου). Η χρήση του ίδιου κωδικού θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 13.08.2021, η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 14.08.2021 έως 18.08.2021, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 20.08.2021.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. https://www.eetaa.gr/ (στην οποία βρίσκεται αναρτημένο όλο το ενημερωτικό υλικό και οι σχετικές ανακοινώσεις.