σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Περιστέρι

Τελευταίες ημέρες εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Περιστερίου!

Το Σ.Δ.Ε. απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί δύο σχολικά έτη.

 

Το σχολείο προσφέρει:

•    τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις.

•  ουσιαστική μόρφωση μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευομένων

•  σεβασμό και κατανόηση από εκπαιδευτές που είναι ειδικευμένοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

•  υποστήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής από Σύμβουλο Ψυχολόγο

• πληροφόρηση και καθοδήγηση για προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας

Αφού κάποιος ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο ΣΔΕ, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη βαθμίδα, δηλαδή στο Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο.

 

Πληροφορίες – εγγραφές καθημερινά 17:00 – 21:00

Διεύθυνση: Κύπρου και Ψαρών 28, 12132, Περιστέρι

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.5319749